Nie wyrzucaj przeterminowanych lekarstw
do kosza –tylko oddaj je u nas o specjalnie
przystosowanego do tego celu pojemnika. 

Akcja trwa od 01 stycznia 2016 roku
w naszym Punkcie Aptecznym w Nidku. 
Zainteresowane osoby zapraszamy.

takletki